MUZEJI, SAKRALNI, STAMBENI I OSTALI OBJEKTI

Posebnu skupinu objekata sačinjavaju sanacije na objektima pod zaštitom ministarstva kulture. To su vrijedni objekti naše kulturne baštine, te je za izvođenje  radova  potrebno imati i posebna odobrenja Ministarstva kulture, koje mi i posjedujemo, a radovi se odvijaju pod nadzorom konzervatorskih službi.
Ova se skupina po objektima može podijeliti na:
  • Sanaciju sakralnih objekata, npr.,crkava, kapelica i sličnih objekata
  • Sanaciju stambenih objekata višestoljetne starosti, pogotovo u starim gradskim jezgrama, gdje su ti objekti u većini.
  • Sanaciju ostalih objekata starije gradnje, kao što su, palače, zamci, utvrde, zidine i slične građevine koje je teško kategorizirati.

Sanacije na navedenim objektima su prvenstveno statičke prirode, kako bi se spriječilo daljnje propadanja. Ipak neki se objekti saniraju i u kompletu pa se tu izvode i ostali radovi, od temelja pa do krova.