RENOVIRANJE, ADAPTACIJA I DOGRADNJA

Na konstruktivno sanirane nosive zidove i hidroizolirani ukopani dio objekata, pristupa se unutrašnjem preuređenju, dogradnji ili slično.

Kod starih kamenih objekata nove podne konstrukcije trebalo bi izbjegavati izvoditi u armiranom betonu, već se raznim vrstama spregnutih konstrukcija trebaju izvesti podovi pojedinih katova. Sama adaptacija je stvar individualnog pristupa, te stvaranje prostora po želji i viziji naručitelja. Ipak u rekonstrukcijama ove vrste objekata, potrebno je upotrebljavati materijale koji su najsličniji izvornim materijalima, te poštivati urbanizam i arhitekturu, u doba nastajanja objekta. Tek tada će objekat  imati vrijednost onakvu kakvu zaslužuje.

Naši kapaciteti su takvi da Vam možemo izvesti cijelokupne radove na ovakvoj vrsti objekata, te sa stručnom pomoći i praktičnim izvođenjem, olakšati Vam rad, kako bi što prije i jeftinije izveli radove.