SANACIJE KONSTRUKCIJE INJEKTIRANJEM EPOKSIDINIM SMOLAMA

Građevine konstruirane i građene armiranim betonom uglavno se koriste više desetaka godina. U toku višegodišnje eksploatacije kod ovih građevina javlja se potreba za njihovom sanacijom, ojačavanjem konstrukcija ili promjenom namjene ovih građevina.

Pojava raznih pukotina u armirano-betonskim  konstrukcijama najčešće je vidljiva na stupovima, gredama, pločama, nadvojima, zidovima, temeljima i u ostalim konstruktivnim zonama. Razlozi nastanaka ovih pukotina su različiti, a  mogu se svesti na nekoliko osnovnih uzroka:

  1. nepravilna ugradnja betona
  2. nepravilna njega betona
  3. greške u statičkom proračunu
  4. preopterećenje konstrukcije
  5. štete prouzrokovane ratnim razaranjima
  6. štete nastale od zemljotresa, klizišta, požara, udara, eksplozija i sl.

Sistem sanacije pukotina :

Sanacija pukotina predviđa identifikaciju, detaljno snimanje i markiranje pukotina. Čišćenje mjesta oko pukotina, odstranjivanje nepričvršćenih i degradiranih dijelova betona, zatim otvaranje pukotine i otpuhivanje komprimiranim zrakom. Postavljanje pakera sa bušenjem potrebnih rupa za njih, brvtljenja pukotina. Injektiranje pukotina pod pritiskom sa injekcionom  dvokomponentnom  smola na bazi epoksida.

Naša tvrtka izvodi sanacijske radove na svim vrstama objekata upotrebljavajući najnoviju tehnologiju i materijale renomiranih proizvođača.