HIDROIZOLACIJA MOKRIH ČVOROVA, TERASA BAZENA

Plastivo 250
Visokoelastični polimercementni hidroizolacijski premaz za aplikacije s negativnim hidrostatskim tlakom
PLASTIVO 250 je visokoelastični hidroizolacijski premaz koji se sastoji od inertnog cementnog veziva i akrilnih polimera koji, nakon miješanja, omogućuju izvođenje kontinuirane i vodonepropusne hidroizolacije, naročito pogodne za aplikacije s negativnim hidrostatskim tlakom.


Upotreba

  • Hidroizolacija betonskih konstrukcija, cementnih blokova i zidova izloženih negativnom hidrostatskom tlaku
  • Hidroizolacija bazena
  • Hidroizolacija postrojenja za pročišćavanje voda i septičkih jama (iznutra)


Prednosti

  • Praktična i brza aplikacija četkom ili valjkom
  • Vodonepropustan do negativnog tlaka od 1,5 atm
  • Optimalna prionjivost na različite vrste cementnih podloga
  • Optimalna elastičnost, premoštava normalne mikropukotine na podlozi (do 1 mm)
  • Na nanošenje proizvoda ne utječu niska temperatura (>= +5°C) ni povišena vlažnost
  • Ciklus aplikacije je završen unutar 24 sata